Manifest

Aquest Manifest té una introducció amb diferents apartats. Els podeu consultar clicant als enllaços:
- Missatge d'agraïment a l'Escola Catalana.
- Qüestions per a la reflexió sobre la socialització de llibres literaris a l'escola.
- La transmissió de contravalors que rep l'alumne.
- Quines conseqüències té per als llibres, els autors i la nostra cultura la decisió de socialitzar els llibres. 
- El que no sabíeu sobre les condicions laborals dels escriptors.

MANIFEST


SALVEM LA LITERATURA INFANTIL I JUVENIL CATALANA

La delicada situació actual del sector del llibre juvenil i infantil català –agreujada per la
socialització mal entesa de llibres literaris a l’aula ens aboca a una crisi que si no corregim
ràpidament pot acabar essent irreversible.

ELS AUTORS I AUTORES DE LIJ EN PERILL D’EXTINCIÓ APE, demanem a l’Escola
Catalana, a les AMPES, al Professorat i a les Institucions Educatives i Culturals de Catalunya que reflexionin seriosament sobre les conseqüències pedagògiques, culturals, econòmiques, creatives i identitàries que comporta aquesta situació.

DEMANEM:
El foment del valor social del llibre com a objecte, com a regal, com a tresor.

La transmissió dels valors no materials del llibre i de la relació personal que s’estableix amb el seu lector/a. (biografia personal, memòria infantesa, símbol, record).

La inversió anual en la biblioteca escolar amb compres de llibres actualitzats i proporcionals al nombre d’alumnes que la utilitzen, sempre que les circumstàncies econòmiques ho permetin, però en tot cas com una prioritat. Nous programes de revitalització de les biblioteques.

L’estímul a pares i mares perquè fomentin la visita a llibreries i biblioteques, la compra periòdica de llibres, la creació de biblioteques familiars a les llars i la lectura compartida.

El reconeixement de la importància de la feina de les persones que fan possible que existeixin els llibres ( autors, il·lustradors, editors, llibreters etc.).

La valoració de les trobades d’autors i lectors a les Escoles i Instituts com una oportunitat privilegiada d’estímul a la lectura.

La recomanació a les aules, la presència a les biblioteques públiques i la visibilitat a les llibreries d’obres d’autors catalans, en equitat com a mínim amb els autors estrangers.

La supressió de males pràctiques en alguns centres escolars com ara la socialització de llibres literaris, la distribució de fotocòpies no legals de llibres o la lectura en veu alta per part del professor d’un únic exemplar. Aquestes polítiques de socialització mal entesa no respecten els drets de la propietat intel·lectual dels creadors ni els de la propietat industrial de les editorials posant en perill la continuïtat i supervivència d’ambdós sectors.

La recerca de solucions per tal de proporcionar aquests llibres literaris als alumnes que no s’ho poden permetre (donacions editorials, beques d’adquisició atorgades pels diversos nivells de l’administració, préstec bibliotecari, fons d’autors, creació de fundacions i tota mena d’altres mecanismes que afavoreixin la lectura com a plaer, cultura i coneixement.


APE 
Autors i Autores en Perill d'Extinció